Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2013

sonixx

June 04 2013

sonixx
4592 fd4a
Reposted fromfuckof fuckof viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
0803 766c
Reposted fromhangry hangry viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
1182 8d41
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
W zasadzie nigdy tego nie zrozumiecie. To, co mamy, trzeba po prostu przeżyć. Trzeba zakochać się do granic możliwości w człowieku za to jaki jest, a nie za to jak wygląda. Trzeba przeżyć z nim każde załamanie, będąc obok niego tylko mentalnie, bo inaczej nie można. Trzeba tęsknić za nim tysiąc razy mocniej niż tęsknią normalni ludzie, bo tu tęskni się ciągle, a nie tylko przez kilka chwil, za wszystkim co jest w jakiś sposób związane z fizycznością miłości. Trzeba nauczyć się dotykać słowami. Trzeba potrafić wybaczać. Trzeba umieć ufać, tak naprawdę ufać, bez żadnych 'ale', bez żadnych zaprzeczeń, bo inaczej nic się nie uda. Trzeba mieć świadomość, że ma się kogoś kogo się kocha, nie na wyciągniecie ręki, ale na setki kilometrów. Trzeba wiedzieć jak żyć ciągle czekając na dni, kiedy chcąc go przytulić tak po prostu to zrobimy. Trzeba przyzwyczaić się do płaczu, który czasem jest częstszy niż uśmiechy. Trzeba umieć tak z dnia na dzień wplątać go w życie, mimo dystansu jaki was dzieli. Trzeba mieć odwagę by mu wierzyć i świadomość, że on też nam wierzy. Trzeba tuż przed zaśnięciem szeptać 'dobranoc' i uśmiechać się na samą myśl, że na pewno to poczuł. Trzeba, patrząc nocą w gwiazdy, wiedzieć, że on robi to samo i też myśli o miłości. Trzeba kochać kogoś naprawdę bezgranicznie i do tego stopnia, by być w stanie poświęcić dla niego serce, życie, toksyczne powietrze, które dzięki niemu nabiera cząstek pozwalających oddychać i przede wszystkim by oddać mu siebie, żeby umieć żyć czekając. Ciągle czekając. Czekając na przyszłość, jednocześnie wciąż tkwiąc w teraźniejszości, by on wiedział, że nie ma się czego bać, bo jesteś w stanie zrobić naprawdę wiele, by spełnić wasze marzenia. Wiecie? Trzeba po prostu kochać.
— dontforgot
Reposted fromdontforgot dontforgot viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
3749 ce24 500
Reposted fromkjuik kjuik viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch.W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg, 'Księżniczka z lodu'
Reposted fromtimetolove timetolove viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
1894 732a 500
fluffy owl family
Reposted fromvolldost volldost viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
sonixx
odpocznijmy
połóżmy się
zapomnijmy
— happysad
9079 46d2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viathefirstdrop thefirstdrop
sonixx
2095 5fe7
Skins

June 02 2013

sonixx
9711 0871
Reposted fromIriss Iriss viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
sonixx
8443 a10e
poczekam...
sonixx
sonixx
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
sonixx
sonixx
8805 8587
...chciałabym umrzeć z miłości...
sonixx
2404 53ec
Reposted fromoll oll viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl